Utopia 56, L'Auberge des Migrants en Sheltersuit, hebben hun krachten gebundeld in Calais om vluchtelingen essentiële hulp te bieden. Calais is het brandpunt geworden van een diepe humanitaire crisis, met ontelbare ontheemden die een toevluchtsoord zoeken en geconfronteerd worden met erbarmelijke omstandigheden. Te midden van deze uitdagende situatie is het ons doel om een verschil te maken door mensen in nood de helpende hand te bieden. We hebben jouw steun nodig. Calais is een voortdurende crisis.

It has been 30 years since people are stuck at the border, forced to be living in awful conditions

Francesca Morassut, coördinator bij Utopia56

Mensen in Calais hebben geen enkel gevoel van toevlucht omdat hun bezittingen altijd worden meegenomen en hun tenten worden afgebroken.

Over Calais

Calais is een stad in het noorden van Frankrijk waar veel mensen die gevlucht zijn voor geweld en vervolging in hun thuisland, veiligheid en een nieuw leven hopen te vinden in het Verenigd Koninkrijk. De mensen die hun toevlucht zoeken in Calais worden in hun huidige situatie geconfronteerd met veel risico’s en uitdagingen.

De Franse autoriteiten mishandelen de mensen die in deze gebieden wonen vaak en proberen hen te dwingen om te vertrekken of te voorkomen dat ze komen, maar dit pakt de onderliggende oorzaken van hun ontheemding en hun behoefte aan bescherming niet aan.

We hebben het hier over een humanitaire oproep tot actie.

William Feuillard, een toegewijde veldwerker bij L'Auberge des Migrants, zet zich onvermoeibaar in om mensen mondiger te maken door ervoor te zorgen dat hun stem wordt gehoord, hun veiligheid prioriteit krijgt en hun behoeften worden erkend en aangepakt.

PEOPLE HELPING PEOPLE in Calais

Utopia 56 en L’Auberge des Migrants bijdragen met hun expertise in noodhulp, het opzetten van schuilplaatsen en veilige ruimten terwijl onze functioneel oplossingen biedt beschutting en warmte.

Samen streven we ernaar het probleem van ontheemden te verlichten en het wereldwijde bewustzijn van de crisis in Calais te vergroten.

Het Sheltersuit: bescherming tegen de elementen en fungeert als een draagbare schuilplaats

Geef een kans geef een Sheltersuit

Om dit te bestrijden hadden we een duidelijke actie, namelijk Sheltersuits naar Calais brengen. We willen meer doen. We kunnen spreken over de situatie, we kunnen warmte, zorg en vrijheid bieden, zowel door de producten als door onze krachten te bundelen.

De situatie is een humanitaire crisis die een gezamenlijke reactie vereist van individuen zoals jij en wij. We hebben honderden Sheltersuits gebracht, maar de crisis duurt voort. Mensen hebben nog steeds onze hulp nodig.

Het Sheltersuit is bedoeld om mensen te beschermen en ze in staat te stellen zich comfortabel en veilig te voelen. Geef een Sheltersuit, geef een stem, geef een kans.

With police evictions, tents, blankets and overall clothes, being taken by the police, people are left with nothing. The Sheltersuits can help keep someone warm and free. When they told us that they were able to bring us hundreds of them in Calais, that’s amazing!

William Feuillard, coördinator bij L'Auberge des Migrants

We brought help in form of Sheltersuits, many more are still needed

To fight this we had a clear action, bringing Sheltersuits to Calais. We want to do more. We can speak about the situation, we can provide warmth, care, and freedom both through the products and by uniting forces.

The situation is a humanitarian crisis requiring a cooperative response from individuals like you and us. We brought hundreds of Sheltersuits but the crisis is ongoing. People still need our help.

The Sheltersuit is meant to protect the person and empower them to feel comfortable and safe. Give a Sheltersuit, give voice, give a chance.

Steun ons
De situatie in Calais vraagt om een collectieve eenheid in het bieden van steun, van aandacht tot warmte en onderdak.

We willen nog meer helpen

Gezien onze huidige inspanningen en de hoeveelheid Sheltersuits die we hebben meegenomen, is het onwaarschijnlijk dat we een significante impact in het veld kunnen bereiken.

We kunnen er echter wel naar streven om de ontberingen van ontheemden te verlichten en tegelijkertijd het bewustzijn over de situatie in Calais te vergroten. Door dit te doen hopen we het aantal mensen dat de hulp krijgt die ze nodig hebben te vergroten.

We vragen je om ons te blijven helpen om Calais te steunen.

We can not talk about respect of human rights here in Calais, it doesn’t justify in any matter, in any way what happens here. It is our hope to alleviate the situation as much as possible.

Francesca Morassut, coördinator bij Utopia56

Onze partners

We willen alle actieve NGO's in Calais bedanken !

Jullie werk en toewijding redt levens! Jullie beschermen levens, bieden steun, vertrouwen en hoop op een toekomst waarin mensen zich veilig kunnen voelen!

Wil jij ook samenwerken met Sheltersuit?

Bij Sheltersuit zijn we altijd op zoek naar nieuwe samenwerkingen om onze missie te ondersteunen. Wil uw bedrijf ons steunen om daklozen te beschermen met speciaal ontworpen oplossingen en tegelijkertijd afval te verminderen en nieuwe banen te creëren voor mensen met een afstand tot de beroepsbevolking? Stuur ons een bericht.

Paul Zurink, Sheltersuit Foundation
Paul Zurink
Head of Communication
T: +31 (0)53 203 2375

Stuur ons een bericht