Stakeholders

De volgende stakeholders zijn te onderscheiden bij Sheltersuit:

StakeholderWijze van dialoogFrequentie van dialoog 
MedewerkersDagstart, kantooroverlegWekelijks
Raad van ToezichtVergaderingIedere 3 maanden
BestuurVergadering Wekelijks
DaklozenDialoogTijdens uitdeelmomenten
VluchtelingenDialoogTijdens uitdeelmomenten
TactusBilateraal overlegMaandelijks
Vluchtelingenwerk Oost-NLBilateraal overlegMaandelijks
LeveranciersBilateraal overlegWekelijks
SponsorenDialoogWekelijks
DonateursDialoogWekelijks
Gemeente EnschedeBilateraal overlegMaandelijks
COABilateraal overlegWekelijks

Type stakeholderRol
MedewerkersSleutelfiguur
Raad van ToezichtSleutelfiguur
ManagersSleutelfiguur
BestuurSleutelfiguur
DaklozenBeinvloeder
VluchtelingenBeinvloeder
Fondsen t.b.v. arbeidsparticipatieBeinvloeder
Tactus Verslavingszorg Sleutelfiguur
Vluchtelingenwerk Oost-NLSleutelfiguur
LeveranciersBeinvloeder
InvesteerdersBeinvloeder
SponsorenGeïnteresseerden/sleutelfiguur
DonateursGeïnteresseerden/sleutelfiguur
Klanten commerciële productenSleutelfiguur
GeinteresseerdenToeschouwers
Gemeente EnschedeBeinvloeder/sleutelfiguur
Twentse gemeentenBeinvloeder/sleutelfiguur
COASleutelfiguur
AZC’sBeinvloeder/sleutelfiguur
SROI-partners Sleutelfiguur

Er is een enquête uitgevoerd onder de stakeholders. Hier wordt binnenkort een verslag van gepubliceerd op de website.

ik wil helpen!