Salarisbeleid

Stichting Sheltersuit Factory volgt de CAO MITT. We hanteren een gematigd loonbeleid. De verhouding tussen het hoogste en laagste salaris bedraagt een factor 1,82. Hierbij worden de vrijwilligers niet meegerekend. Vrijwilligers ontvangen een vrijwilligersvergoeding. De Raad van Toezicht verricht hun werkzaamheden vanuit persoonlijke betrokkenheid en zijn onbezoldigd.

Klik hier voor meer informatie over het aantal vrijwilligers en mensen in dienst.

ik wil helpen!