Privacy verklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. We maken helder welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken. Daarnaast leggen we je uit hoe je jouw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen. We vinden het belangrijk dat jij hier goed van op de hoogte bent en raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Het is onze missie om iedereen die geen onderdak meer heeft bescherming te bieden. Wij vinden namelijk dat iedereen hier universeel recht op heeft. Dit doen wij door een product aan te bieden dat mensen beschermt tegen alle weersomstandigheden; een ademende, water- en winddichte jas die getransformeerd kan worden tot slaapzak. De Sheltersuit. Niet alleen zijn de materialen geüpcycled, ook wordt iedere Sheltersuit geproduceerd in onze eigen sociale werkplaats.

Stichting Sheltersuit is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling. (ANBI). Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Via onze website bieden wij een aantal diensten aan. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken we bij de uitvoering van onze dienstverlening samen met andere organisaties of bedrijven.

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen van de privacywetgeving.

Dat betekent o.a. dat wij:

  • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
  • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Wanneer wij meer gegevens uitvragen dan noodzakelijk is, doen wij dat alleen met jouw expliciete toestemming. We leggen je in dat geval helder uit waarom we deze aanvullende gegevens uitvragen;
  • je eerst om uitdrukkelijke toestemming vragen om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
  • jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
  • wanneer wij jouw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er onder meer voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
  • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en datzelfde ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
  • jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

Telefonisch +31 53 203 2375
Maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur
E-mail Via het contactformulier op onze website, of via [email protected]
Post Stichting Sheltersuit
Rigtersbleek-Zandvoort 10 – 9
7521 BE Enschede
The Netherlands

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruikmaken van onze diensten en website, en wanneer je een donatie doet laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Wat wij verwerken is namelijk afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten op onze website jij kiest te gebruiken. Zo verwerken we enkel je werkervaring, geslacht en je leeftijd wanneer je bij ons solliciteert en spelen bankgegevens een rol wanneer je een donatie bij ons doet.

Persoonsgegevens en doeleinden

Wanneer je het contactformulier invult

Wanneer je het contactformulier invult gebruiken wij persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Hiervoor gebruiken wij de gegevens die jij aan ons doorgeeft; je naam en e-mailadres. Deze hebben wij nodig om je verzoek te kunnen afhandelen.

Wanneer je een donatie bij ons doet en/of een klant van ons bent.

Wanneer je een donateur of klant van ons bent gebruiken wij je NAW-gegevens, factuuradres, KvK nummer, telefoonnummer, e-mailadres en betalingsgegevens. Deze gegevens gebruiken wij omdat ze nodig zijn om facturen op te maken en te verzenden, betalingen te verwerken, contact te hebben, bestellingen op te sturen en onze administratie te doen. Tevens zullen we je gegevens gebruiken voor marketingdoeleinden, zoals het versturen van een nieuwsbrief.

Wanneer je een sollicitatiebrief stuurt

Wanneer je bij ons solliciteert en wij in het bezit raken van je cv, nemen we alle gegevens door om te kunnen inschatten of je een geschikte kandidaat bent. Wij slaan deze gegevens niet separaat op, enkel wanneer je bij ons in dienst komt of als freelancer/vrijwilliger aan de slag gaat. Wij bewaren de sollicitatiebrief een jaar.

Verstrekking aan derden

Wij geven de door jou verstrekte gegevens alleen door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door jou bestelde producten, of aangevraagde diensten. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor de afhandeling van iDeal- en andersoortige betalingen voor donaties en geven we je gegevens door aan de postbezorger om de bestelling bij jou te bezorgen.

Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er onder meer (met een overeenkomst) voor dat jouw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Cookies

Sheltersuit maakt gebruik van cookies. Wij vinden het belangrijk dat u weet welke cookies onze website gebruiken en waarvoor. We willen namelijk graag uw privacy én de gebruiksvriendelijkheid van onze website zoveel mogelijk garanderen.

Lees ons cookie verklaring hier 

Cookies Hubspot

Hubspot is ons Marketing Automation-systeem en we beheren onze blog in Hubspot. Vanuit Hubspot sturen we je, na jouw toestemming, mailtjes met precies die informatie die voor jou interessant is. Om dat te kunnen doen houden we bij welke informatie door een persoon al bekeken is, zodat we die informatie niet nog eens toe mailen in bijvoorbeeld de nieuwsbrief waarop je geabonneerd bent.

Naam: hubspotuk

Functie: Registreert een uniek ID die het apparaat van de gebruiker identificeert tijdens terugkerende bezoeken op websites die hetzelfde advertentienetwerk gebruiken. De ID wordt gebruikt om gerichte advertenties toe te staan.

Bewaartermijn: 10 jaar

Beveiligen

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Wij hebben hiervoor een Informatiebeveiligingsbeleid. Zo zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens; dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Websites van derden

Op onze website kunnen links naar websites van derden staan. Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees daarom altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van die website voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

Minderjarigen

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Jouw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden dan waarvoor jij ze hebt afgegeven.

Het is  aan te raden deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte bent van de wijzigingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt daarvoor een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar [email protected]  Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren. Lukt het ons niet om het binnen deze periode af te handelen, zullen we je daarvan op de hoogte brengen.

Identificatie

Om misbruik te voorkomen vragen wij je, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, je adequaat te identificeren door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Ook wanneer je je aanvraag telefonisch indient, zullen we je aan de hand van de bij ons bekende gegevens moeten kunnen identificeren voordat wij jouw verzoek in behandeling zullen nemen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 23 mei 2018.

ik wil helpen!