Bern, Switserland

SHELTERSUIT X LEGER DES HEILS, SWITSERLAND.

In Bern, Zwitserland, zijn verschillende sociale organisaties samen aan de slag om het urgente probleem van dakloosheid aan te pakken. Met ongeveer 45 mensen die op straat slapen volgens de stad, is de behoefte aan hulp duidelijk. Ondanks het aantal dat de stad rapporteert, zijn deze mensen vaak niet zichtbaar omdat ze tijdelijke schuilplaatsen of verborgen hoekjes vinden om de nacht door te brengen.

09-02-2024
Est. 3 minutes


Als je aan Zwitserland denkt, denk je niet automatisch aan dakloosheid, maar het tegenovergestelde is waar. Naar schatting slapen zo’n 2000 mensen op straat.

– Bas Timmer, oprichter Sheltersuit Foundation


In Bern, Zwitserland, zijn verschillende sociale organisaties samen aan de slag om het urgente probleem van dakloosheid aan te pakken. Met ongeveer 45 mensen die op straat slapen volgens de stad, is de behoefte aan hulp duidelijk. Ondanks het aantal dat de stad rapporteert, zijn deze mensen vaak niet zichtbaar omdat ze tijdelijke schuilplaatsen of verborgen hoekjes vinden om de nacht door te brengen.

Aid in Action: Samen Helpen.


Het team dat verantwoordelijk is voor het helpen van deze kwetsbare individuen bestaat uit toegewijde vrijwilligers en maatschappelijk werkers van verschillende organisaties, waaronder kerken. Deze groepen hebben hun krachten gebundeld om een gezamenlijk ondersteuningssysteem te creëren, zodat degenen die hulp nodig hebben toegang hebben tot essentiële hulpbronnen.

De primaire doelstelling van deze organisaties is het bieden van onmiddellijke hulp, zodat niemand honger lijdt of essentiële behoeften zoals kleding en medische zorg ontbeert. Ze ontvangen dagelijks voedseldonaties en bieden ondersteuning aan iedereen die hulp zoekt, ongeacht hun achtergrond of situatie.We zorgen ervoor dat ze warm blijven en te eten hebben, en bieden ze zo wat comfort in moeilijke tijden.

– Leger des Heils, Zwitserland

Een Tekort aan Slaapplaatsen.


Maar zonder speciale slaapplaatsen blijft de situatie nijpend. De bestaande noodopvanglocaties, gerund door organisaties zoals het Leger des Heils, zitten consequent vol. Hoewel er pogingen worden ondernomen om dit probleem aan te pakken via initiatieven zoals proeven met Housing First, blijft de vraag naar directe hulp hoog.

Migratie en dakloosheid.

Vergelijkingen met buurlanden zoals Duitsland benadrukken de verschillen in dakloosheidscijfers en sociale ondersteuningssystemen. Terwijl Zwitserland naar schatting 2.200 mensen op straat heeft, staat Duitsland voor een grotere uitdaging met een omvangrijkere dakloze bevolking. Factoren zoals het socialezekerheidsstelsel en de migratie binnen de Europese Unie dragen bij aan deze verschillen.

Een opvallende trend is de toestroom van individuen uit Oost-Europese landen die hulp zoeken. Sommigen komen alleen, anderen arriveren in groepen en vragen vaak om geld voordat ze verder trekken naar andere steden. Dit brengt uitdagingen met zich mee bij het nauwkeurig beoordelen en aanpakken van de behoeften van deze individuen.


Het bemachtigen van een plek in een opvangcentrum kan lastig zijn.
De beschikbare bedden zijn consequent vol. Velen zijn genoodzaakt buiten te slapen,

en daar komt de Sheltersuit van pas.

– Leger des Heils, Zwitserland

95 SHELTERSUITS VOOR SWITZERLAND

De Sheltersuit Foundation, verantwoordelijk voor het verspreiden van broodnodige middelen zoals Sheltersuits en Shelterbags, speelt een cruciale rol bij het bieden van tijdelijke verlichting. Hoewel dit geen permanente oplossing is, bieden deze inspanningen hoop en steun aan degenen die worstelen om te overleven op straat.

Al met al benadrukt de distributie van Sheltersuits in Bern de gezamenlijke inspanningen van verschillende sociale organisaties om dakloosheid aan te pakken. Hoewel er onmiddellijke verlichting wordt geboden, blijft de noodzaak van duurzame oplossingen en verhoogde steun duidelijk. Door voortdurende samenwerking en initiatieven zoals Housing First is er hoop op een betere toekomst voor degenen die dakloos zijn in Zwitserland.

Deze distributie werd mogelijk gemaakt door de vrijgevigheid van een van onze donateurs.

Inschrijven nieuwsbrief

Wil je geen updates van Sheltersuit missen? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief!