Impact medewerkers

De kwetsbare doelgroep waarvan arbeidsparticipatie wordt verhoogd betreft met name statushouders. Deze zijn zowel in dienst als vrijwilligers en als vaste werknemers (in sommige gevallen onbepaald contract).

Eind 2020 zal de eerste impact rapportage gepubliceerd worden. Hierbij wordt bij de medewerkers onder andere gemeten op de volgende punten:

  • Taalvaardigheid
  • Een interesse- en capaciteitentest
  • Vakopleiding MBO 1, 2, 3 of 4
  • Werkervaring beoordelen en vastleggen in EVC’s
  • Financiële en fysieke gezondheid
  • Doorstromen naar betaald werk

Ter voorbereiding van de impactrapportages en het opstellen van de Theory of Change hebben we interviews gevoerd met onze medewerkers.

Interviews medewerkers

Daarnaast hebben de afgelopen jaren bijgehouden welke mensen bij Sheltersuit gewerkt hebben en wie er zijn doorgestroomd.

Personeelsbestand (AVG proof)

ik wil helpen!