Met deze actie creëren we bewustwording bij jongeren over de complexiteit van vluchteling zijn in een vreemd land en de opofferingen die gemaakt moeten worden om in een vreemd land te komen. Hiermee willen we begrip en verdraagzaamheid vergroten.

Verder hopen we dat we samen de jongeren weten te activeren in hun burgerschap en maatschappelijke invloed door ze onderdeel te maken van de Sheltersuit beweging.
Samen vermenigvuldigen we het Sheltersuit effect.